زندان مرکزی دُزاپ (زاهدان) از مراکز نقض حقوق زندانیان در ایران

به گزارش رسانک، حقوق زندانیان محبوس در زندان مرکزی دُزاپ به شدت نقض می شود.

مسئولان زندان دُزاپ که یکی از وحشتناک ترین زندان های موجود در ایران است که در میان نبود امکانات کافی و مناسب، شرایط بسیار سختی را برای زندانیان بوجود آورده اند.

از موارد نقض حقوق زندانیان می توان به ضرب و شتم و آزار و اذیت کردن های بی مورد اشاره کرد که بارها توسط زندانیان مطرح شده اند.

گفتنی است که زندان مرکزی دزاپ، یکی از بزرگترین مراکز نقض حقوق بشر در ایران و اقلیم بلوچستان است که با زندانیان به شدت برخورد امنیتی می شود و شمار زندانیان آن نیز چندین برابر ظرفیتش است. این زندان از امکانات اولیه همانند آب سالم نیز گاهاً محروم است.

در این زندان حتی بسیاری از زندانیان محکوم به اعدام قبل از اجرای حکم به شدت مورد شکنجه قرار می گیرند.

پیشتر یک منبع نزدیک به زندانی معدوم، “محمد انور عالیزهی” که در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۹ در این زندان اعدام شد به رسانک گفته بود: “قبل از اعدام محمدانور، مسئولین و زندانبانان به شدت او مورد ضرب و شتم قرار داده اند بطوریکه همه بدن او [محمد انور‌] کبود بوده و زمانی که جسد را تحویل گرفته اند، بینی اش نیز کج بوده که ممکن است بر اثر ضرب و شتم، شکسته باشد.”

وی معتقد بود که محمدانور را با یک شئ آهنی لت کوب کرده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*