دانشگاهیان و روشنفکران بلوچ، طالبان را محکوم کردند

رسانک/ جمعی از دانشگاهیان و روشنفکران از جمله پروفسور عظیم شه بخش، سارا خوشخوی، یاسر کرد، امان الله تمنده رو، حوا نارویی، سعیده خاشی، مصطفی دانشور، پرویز کدخدایی، اسماعیل حسین بر و شهریار حسین بر در پیام جمعی، طالبان را محکوم کردند و گفتند که تفکر خشونت طلب طالبان همچنان پا برجاست.

در این پیام آمده است: علاوه بر اهمیت بر مسائل داخلی افغانستان، باید آگاه باشیم که عنوان طالبان و تفکر طالبانیسم سال‌هاست که در فرهنگ جامعه ما به فرهنگی دگم، اقتدارگرا، خشن، متعصب، ضد زن، ضد مذاهب و ادیان دیگر شناخته می‌شود. با توجه به نزدیکی جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی جامعه بلوچستان و افغانستان نگرانی تاثیرگذاری فرهنگ طالبانیسم بر جامعه بلوچستان بسیار جدی است.

 در این پیام هشدار داده شده: “شاید بسیاری خواب شکل‌گیری طالبانی در بلوچستان را دیده و می‌بینند، برای جلوگیری از چنین فاجعه‌ای آگاهی بخشی در سطح خانواده و جامعه بسیار مهم است”.

همچنین در این پیام آمده است: واقعیت آن است که طالبان طی دو دوره ریاست جمهوری کرزی و غنی حداقل بر ۲۰ الی ۳۰ درصد نواحی افغانستان تسلط داشتند. عملکرد طالبان خصوصا در برخورد با زنان در مناطق تحت تسلط طی این مدت نشان می‌دهد نوع نگاه طالبان به حکومت کردن و اداره جامعه هیچ تغییری نکرده است و بارها با خشونت فراوان انگشت رای دهندگان را قطع می کردند تا اثبات کنند هیچ سنخیتی با مفهومی به نام رای گیری ندارند.

 رفتار طالبان در روزهای گذشته و قبل از رسیدن به کابل نیز تغییر آنچنانی را نشان نمی‌دهد، از کشتن نظامیان تسلیم شده تا اعدام نیروهای دولتی در ولایت‌ها نشان دهنده عدم تغییر منش و رفتار طالبان است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*