حمایت فعالین ساکن انگلیس از خیزش ملت عرب در ایران

به گزارش رسانک، روز گذشته ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰، شماری از فعالین سیاسی و حقوق بشری جغرافیای ایران ساکن انگلیس در حمایت از اعتراضات مردمی ملت عرب الاحواز ، در لندن تظاهرات کردند.

این تظاهرات به دعوت “مرکز همکاری احزاب کردستان”، “کنگره ملیتهای ایران فدرال” ، “شورای دموکراسی خواهان ایران” و همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” برگزار شد.

این تجمع در مقابل سفارت رژیم جمهوری اسلامی ایران از ساعت ۱۴ آغاز و به مدت دو ساعت، در جریان بود.

گفتنی است که در این تجمع حمایتی از اعتراضات ملت عرب در الاحواز ، فعالینی از ملل بلوچ، عرب، تورک، کورد، لر و فارس حضور داشتند.

حاضرین در این تجمع که برای اعلام همبستگی خود با خیزش مردمی عرب ها آمده بودند شعارهایی برای دفاع از مردم اقلیم الاحواز سر دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*