رژیمی که می تواند پوست عوض کند ولی نمی تواند خوی عوض کند

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰، مراسم تحلیف ریاست دولت ایران در تهران برگزار شد و “حسن روحانی”، رسما جای خود را به “ابراهیم رئیسی” داد.

دکتر عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچستان در لندن در مصاحبه با تلویزیون بی بی سی فارسی گفت: رژیم جمهوری اسلامی ایران می تواند پوست عوض کند ولی نمی تواند خوی عوض کند.

دکتر دوشوکی معتقد است که تبعیض در این رژیم ریشه دوانده و اهل سنت یا ملل تحت ستم همچون بلوچ و کورد و…. وضعیت مشابهی همچون قبل خواهند داشت و چه بسا در دوره ابراهیم رئیسی این تبعیضات بیشتر از قبل نمایان شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*