جایگاه نامناسب ایران به لحاظ شادکامی و شاخص نابرابری جنسیتی در مقایسه با سایر کشورها/ کمترین میزان امید به زندگی، در بلوچستان

بر اساس آمارهای پژوهشگران در سال ۲۰۲۰، ایران به لحاظ شادکامی از بین ۱۵۳ کشور، رتبه ۱۱۸‌ را به خود اختصاص داده و از لحاظ شاخص نابرابری جنسیتی در بین ۱۸۹ کشور، در جایگاه ۱۱۳ قرار دارد.

بررسی‌های مطالعاتی نشان می‌د‌هد که میانگین نمره شادکامی کل کشور ۳.۴۳ است. همچنین استان‌های زنجان و یزد به ترتیب بیشترین و کم‌ترین میانگین شادکامی را در بین استان‌های کشور داشته‌اند.

از طرفی دیگر، بنابر گزارش مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در آخرین گزارش سال ٢٠١٧ مجمع جهانی اقتصاد، در خصوص شکاف جنسیتی به عنوان شاخصی از نابرابری؛ رتبه ایران در میان ١٤٤ کشور در شاخص اقتصاد برابر با ١٤٠، در زمینه آموزش ١٠٠، در سلامت و بقا ١٣٥ و در مشارکت سیاسی زنان ١٣٦ بوده است که همگی نشانگر نامناسب بودن وضعیت ایران در این زمینه است.

افزون بر این، کمترین میزان امید به زندگی شهروندان در استان‌ های کشور، متعلق به استان بلوچستان و سیستان (۶۷.۴۵ سال) است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*