رژیم ایران و بخشيدن از جیب مردم

✍️بشار زین الدینی

همانطور که همه ما شاهد هستیم جمهوری اسلامی ایران با پنهان کاری کامل ، با امضا کردن قرارداد ۲۵ ساله به نفع رژیم کمونیستی چین بخشی بزرگی از دریای بلوچستان که دارای مهم ترین منابع و پتانسیل های اقتصادی میباشد را بدون در نظر گرفتن خواست مردم تحویل حکومت چین داده است. 

بایستی این روز را هم روز سیاه بلوچستان نامید، زیرا با امضا کردن این قرارداد به مرور زمان دریای بلوچستان بصورت کامل نابود خواهد شد. 

اما هنوز دیر نشده است ما میتوانیم با مبارزه و ایستادن جلوی چنین ظلم و ستم هایی، دریای بلوچستان را بار دیگر پس بگیریم. 

ما در سرزمینی زندگی میکنم که چشم تمام جهانیان به ثروت هایش دوخته شده؛ از سواحل بکر گرفته تا منابع طبیعی زیرزمینی، دریای بلوچستان با موقعیت استراتژیک خود می‌تواند فقر تحمیلی که دهه هاست ملت بلوچ را گرفتار کرده، به طور کامل از بین ببرد.

اما چرا بایستی غیربومیان برای سرزمین من و تو تصمیم بگیرند، ما ملت بلوچ با تاریخ دیرینه خود که هزاران سال قدمت دارد چرا نباید در سرزمین خود حق حاکمیت و تعيين سرنوشت نداشته باشیم.

مسلما بعد از امضا شدن این قرارداد بین چین و ایران بار دیگر حضور روسیه در بلوچستان پررنگ تر می شود. این مسئله می تواند منجر به تلف شدن سرمایه های سرزمین مادریمان؛ بلوچستان بشود. 

چنین قراردادهایی هیچوقت به نفع ما ملت بلوچ نبوده است. 

با کمک همدیگر و با اتحاد و همدلی و مبارزه مسالمت‌آمیز و مدنی ، دریای بلوچستان را پس گرفته و بار دیگر مشت محکمی بر جمهوری اسلامی بزنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*