وظیفه بلوچ های شمال سرزمین بلوچستان (افغانستان کنونی)

رسانک/ روز چهارشنبه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ بند یا سد کمال خان با حضور رئیس جمهور افغانستان، محمد اشرف غنی رسماً افتتاح شد.

ملت بلوچ که بر اساس مرزهای موسوم به “گُلد اسمیت” اکنون در سه منطقه جغرافیایی متفاوت تقسيم شده اند، هرگز فراموش نخواهند کرد که همگی از یک خون، نژاد، لباس، زبان و… هستند.

www.rasanknews.com 

در مقابل آگاهی و دید مشابه فعالان بلوچ در این سه منطقه نسبت به آینده؛ تلاش های حکومت های مرکزی برای ایجاد شکاف و عدم همبستگی را همواره ناکام ساخته است.

استفاده از ضعف حکومت های مرکزی جهت نزدیک شدن به یکدیگر مقوله قابل توجهی است که فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی بلوچستان بایستی بدان بپردازند.

اکنون که رژيم جمهوری اسلامی ایران در ضعیف ترین وضعیت خود در طول چهار دهه از عمر خود؛ علی الخصوص در مقابل حکومت افغانستان میباشد، بلوچ های ساکن شمال بلوچستان با استفاده از فرصت های مهیا شده می توانند این منطقه را به قطب کشاورزی تبدیل کنند که نه تنها صادر کننده محصولات کشاورزی به ولایات دیگر افغانستان بلکه به دیگر کشورها نیز باشند.

با توجه به نیاز جمهوری اسلامی ایران به بازار افغانستان تجار بلوچ می توانند با استفاده از مرز و تجارت هایی که با بندر چهبار صورت می گیرد، نقش مهمی در توسعه و پیشرفت شمال بلوچستان ایفا کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*