نگاهی به سخنان یک دیکتاتور

✍🏻میرچاکر بلوچ

علی خامنه ای: “ما هجدهمین اقتصاد دنیا هستیم”. 

تعریف اقتصاد:

فرهنگِ لغتِ آکسفورد اقتصاد را این گونه تعریف کرده‌است: اقتصاد ارتباط میانِ تولید، تجارت و عرضه پول، در یک کشور یا منطقه مشخص می باشد.

 در تعریفی دیگر اقتصاد، مجموعه بزرگی از فعالیت‌های به هم پیوسته تولیدی و مصرفی دانسته شده که به تعیینِ چگونگی تخصیصِ منابع کمیاب کمک می‌رسانَند.

 اقتصاد همچنین به صورت «شبکه‌ای از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات در یک مکان، منطقه یا کشور» تعریف شده‌است.

قطعاً ارزیابی اقتصاد یک کشور را اقتصاددانان و اهل فن ها بررسی میکنند و به سمع و نظر شنوندگان میرساند 

حال این داستان از دو حالت خارج نیست یا آقای خامنه ای بیسواد است که قطعاً همینطور است و یا اهل فن و اقتصاد دانی وجود ندارد که اینگونه از اقتصاد کشور تعریف میکند.

 کشوری که بیش از ۵۰% مردمش زیر خط فقر هستند و این میزان خود گواه حکومت یک دیکتاتور است که بر روی ثروت ایران نشسته و این ثروت را به همسایگان خود جهت ترویج خشونت و مذهب شیعه تقدیم میکند. 

کشور های سوریه، لبنان، عراق، یمن از جمله کشورهای مهمی هستند که رهبر ایران جهت ترویج خشونت و مذهب تشیع پول های هنگفتی اهدا میکند.

حال با دروغگویی در مقابل رسانه ملی (میلی) خودش از ایران را به عنوان هجدهمین اقتصاد جهان معرفی می کند در صورتی که میداند مردم ایران زیر چکمه های ظلم این شخص کمرشان راست نمی شود و صف های طولانی دريافت کالاهای اساسی، خود گواه دروغگویی این شخص است. 

امیدواریم مردم ایران در سال جدیدی که آمده است به خود بیایند و نگذارند اهداف بعدی آقای خامنه ای اجرا شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*