بانُک حوران بلوچ فرشته ای برای ملت بلوچ

✍️خداداد چرخ انداز

بانُک “حوران بلوچ” ، نماد یک شیرزن بلوچ از نسل بانڑی هاست که سالهاست جای خالی‌شان در جامعه بلوچستان احساس می شود. حوران بلوچ نامی آشنا در جامعه شرق بلوچستان، نامی که سال هاست برای حق و حقوق ملی خود همچون دیگر فرزندان بلوچ بپا خاسته و برای محقق شدن حقوق ملی مسیر مبارزه را پیش گرفته است؛ آن هم در کشوری که هیچ قانون و اساسی ندارد. کشوری که فقط هفتاد سال از تاسیسش می‌گذرد ولی بیش از چهل هزار فرزند بلوچ را ربوده و به کام مرگ کشانده تا قدرت خود را حفظ کند. 

 اما با وجود تمام این بی قانونی ها “حوران بلوچ” پا پس نکشیده و به مسیر خود ادامه داده است مسیری نه چندان آسان، مسیری که بارها با مرگ روبرو شده و دست پنجه نرم کرده است اما با وجود تمام این مشکلات، او همچنان به مسیر آزادی ادامه داده است. زیرا او به اهداف و آرمان هایی که برایشان پا به این مسیر گذاشته بود باور داشت. 

او بارها مورد حمله نیروهای قبضه کننده رژیم پاکستان قرار گرفته و بارها مجبور به ترک و عوض کردن خانه مسکونی اش گشته هست. او با قدرتی که زنان بلوچ از خود نشان داده اند بواسطه کارها و فعالیت هایش، پاکستان را به لرزه انداخته است. 

بدیهی است که رژیم پاکستان تاب این صدای قدرتمند زن بلوچ که برای گرفتن حق مردمانش بپاخاسته است را ندارد. رژیم جمهوری اسلامی پاکستان تمام مدارک هویتی و تحصیلی حوران را باطل کرده و بارها با تصادف های ساختگی سعی بر حذف او نموده است. 

سوال اساسی اینجاست که ما برای حوران بلوچ با وجود سالها فعالیتی که برای ملت بلوچ داشته است، چکار کرده ایم؟! چند بار صدایش بوده ایم تا که دشمنان او و ملت بلوچ بدانند که او تنها نیست؟! 

وظیفه ما این است که مرده پرست نباشیم. از این فعالان، تا زمانی که هستند قدرشان را بدانیم. برایشان ارزش قائل باشیم و اجازه ندهیم تا دشمنان آنها را به راحتی از ما بگیرند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*