احراز هویت سوختبران بازداشت شده توسط نیروهای دریابانی عمان

به گزارش رسانک به نقل از کمپین فعالین بلوچ، شب ۲۸ اسفند ماه ۹۹، نیروهای دوریه عمان با تیراندازی به سمت سوختبران بلوچ در آب‌های بین‌المللی نزدیک به بندر خصب، باعث کشته شدن دو سوختبر شدند. همچنین ۱۱ سوخت‌بر دیگر مورد بازداشت قرار گرفتند. 

هویت سوخت‌بران کشته شده “مسعود” و “محمد” ملاحی اهل روستای بندر کلاهی عنوان شده است. اجساد این دو سوخت‌بر به خانواده هایشان تحویل داده شده است. 

“یعقوب رحمتی”، “ابوبکر رحمتی”، ” بالنج لشکری زاده”،  “شاهی لشکری زاده”، ” یوسف شکری پور”، “حسن رحمت زاده”، ” یعقوب ملاحی”، “سیاوش ملاحی”،” الیاس ملاحی”، “علی چنگ” و ” محمد شکری‌پور”از جمله سوخت‌برانی هستند که توسط نیروهای دوریه بازداشت شدند. سوخت‌بران بازداشت شده اهل روستای کورتان هستند. 

این سوختبران با لنج خود در آبهای بین المللی به سمت امارات در حرکت بودند که با ایست نیروهای دریابانی عمان مواجه شده اند. گفته می شود سوخت‌بران نام برده شده از ترس بازداشت و ارجاع به ایران بدون توجه به دستور ایست، به مسیر خود ادامه دادند که مورد تیراندازی نیروهای دوریه عمان قرار گرفتند.

اخیرا نیروهای دریابانی عمان سوخت‌بران را در آب‌های بین‌المللی بازداشت می کنند و به ایران تحویل می دهند. نیروهای ایرانی هم ضمن مصادره لنج سوخت‌بران، آنها را بازداشت می کنند که این مسئله موجب نگرانی سوخت‌بران و خانواده های آنان شده است.

لازم به ذکر است روز جمعه ۲۲ اسفند ماه ۹۹، ماموران دریابانی سیریک در بندر کوهستگ، به سمت شماری از سوخت بران تیراندازی کردندکه یک سوخت بر کشته شد. به دنبال کشته شدن این سوخت بر، شماری از اهالی کوهستک روبروی اسکله تجمع کردند. با تجمع اهالی این روستا، نیروهای امنیتی دوباره به سمت معترضان تیراندازی کردند که به دنبال آن یک معترض زخمی شد.

همچنین روز ۱۳ اسفند ماه ۹۹، ماموران دریابانی میناب در بندر کلاهی به سمت گروهی از سوخت بران که با لنج های خود در حال عبور بودند تیراندازی کردند که بر اثر آن دو سوخت بر بلوچ زخمی شدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*