بررسی و بازخوانی اهداف پشت پرده طرح تقسیم بلوچستان

رسانک/ در چند دهه اخیر حاکمان مستبد و دیکتاتور ایران در تلاش برای حذف هویت سایر ملل تحت ستم در جغرافیای ایران بوده اند و با ترفندهای مختلف در تلاش برای سیاست نژادپرستانه “یکسان سازی ملی و فرهنگی” بوده اند.

در سال ۱۳۹۹ این سیاست با قدرت هرچه تمام‌تر توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران در اقلیم بلوچستان پیش برده شد. 

مهندس رحیم بندویی از حزب مردم بلوچستان در گفتگو با شبکه کلمه در برنامه “سیمای بلوچستان” به این موضوع پرداخته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*