تخریب منزل یک شهروند بلوچ در شهرستان واش (خاش) توسط ارگان های دولتی

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۲۸ اسفند ماه ۹۹ منزل یک شهروند بلوچ در روستای پیگل، بخش کارواندر از توابع شهرستان واش توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان تخریب شد.

تخریب منزل این شهروند در حالی صورت گرفته که همراه با یک فرزند خردسال سالهاست که در آنجا زندگی می‌کرد. 

این اقدام با بهانه ” رفع تصرف اراضی ملی” انجام شده است. 

در سال های اخير رژیم جمهوری اسلامی ایران با بهانه های مختلف اقدام به تخریب منازل شهروندان بلوچ در شهرهای مختلف بلوچستان کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*