بنام آزادی و برابری

✍🏻لال محمد رئیسی 

امروز بار دیگر اینجا جمع شدیم که صدایی بلند کنیم اما دردناک هست که همیشه تجمعاتی که شکل می گیرد بخاطر ریخته شدن خون برادر و خواهرهایمان است

همانطور که باخبریم در روز 4 اسفندماه 99 دستکم 10 سوختبر مورد آماج گلوله های مامورین جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند و خونشان بر زمین به جرم تلاش برای تکه ای نان ریخته شد و در پی آن در اعتراضات پیرامون این مسئله 2 شهروند دیگر بلوچ نیز کشته شدند، که یکی از آنها نوجوانی 16 ساله بنام حسن محمدزهی بود که ناجوانمردانه رژیم خانواده اش را داغدار و سیاه پوش کرد. 

این در حالی است که بخاطر سیاست های تبعیض آمیز 42 ساله جمهوری اسلامی نسبت به مردم بلوچ هیچگونه عناوین شغلی برای مردم این سرزمین ایجاد نشده و عملا سوختبری تنها راه زنده ماندن ما مردم بلوچ است. 

اما باز با این اوصاف، شاهد ریختن خون جوانان بلوچ بخاطر این پدیده و کسب تکه ای نان هستیم. 

در پایان بنده به خانواده تمام قربانیان تسیلت عرض میکنم

به امید روزهای بهتر

پ. ن: تجمع بلوچ های ساکن شهر نورنبرگ آلمان در تاریخ ۶ مارچ ٢٠٢١ برای حمایت از سوختبران بلوچ و اعتراضات مردمی در بلوچستان برگزار شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*