تلاش سپاه برای به انحصار درآوردن سوختبری

✍🏻میرچاکر بلوچ

در کشورهای مختلف دنیا قوانین شغلی برای هر انسان و یا شهروند توسط حاکمیت وضع میشود، اما اینگونه قوانین در ایران و بالاخص در بلوچستان بسیار عجیب و پیچیده است.

 مردم بلوچ که برای سیر کردن شکم خود و خانواده خود و نبود شغل مناسب در میان طرح های غلط حاکمیت (رزاق_امنیت_بسیج عشایری) دست به سوختبری میزنند.

بسیاری از جوانان بلوچ با نبود شغل مناسب با رشته تحصیلیِ خود دست و پنجه نرم میکنند و مجبور به سوختبری میشوند. شغلی کاذب که مردم بلوچ با کف دست گذاشتن جان و مال خودشان آن را نجام میدهند اما سپاه پاسداران، زمانی که با تحریم های دولت ترامپ به تنگ آمده بود راه گریز خوبی برای خود انتخاب کرد و آنهم خروج منابع نفتی ایران از راه استان بلوچستان و سیستان و فروش به کشور های همسایه دانست. 

در این میان سوختبران بلوچ برای سپاه پاسداران مزاحم بحساب می آمدند ، به همین منظور طرح های عجیبی توسط این ارگان نظامی_حکومتی ریخته شد که تنها راه ارتزاق مردم بلوچ را به هر صورت ببندد و با تعقیب و گریز و ایجاد ایست و بازرسی شروع به کشتار جوانان بلوچ که سوختبری میکنند؛ کرد. 

ماجرای شمسر سناریو جدیدی است برای سپاه پاسداران که زندگی پر از رنج جوانان معترض بلوچ را پایان دهد تا ترسی در دل مردم شجاع بلوچ ایجاد کند تا دوباره دست به اعتراض نزنند.

نقشه سپاه پاسداران برای سرکوب جوانان بلوچ چیست؟

بعد از اعتراضات به کشتار جوانان سوختبر در شمسر و شستون (سراوان) چندین مأمور سپاه بدست یک گروه مسلح کشته شد که می تواند بهانه خوبی  برای سرکوب و حتی اعدام جوانان معترض بلوچ بدست سپاه باشد. 

حال روی سخنم با خانواده افرادی است که فرزندانشان در سپاه پاسداران بعنوان سرباز و یا کادر در حال خدمت هستند. 

بدانید که این ارگان نظامی_حکومتی هیچ تعهدی نسبت به سلامت جانی نیروی های خودش ندارد پس از این باتلاق که بنام سپاه پاسداران است بیرون آیید و فرزندان خود را نجات دهید. 

خانواده‌های بازداشت شدگان اعتراضات شستون به منظور رفع اتهام های واهی در مقابل استانداری نیز تجمع کرده و خواستار آزادی فرزندان بی‌گناه خود شوند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*