وضعیت بحرانی آب در بلوچستان و سیستان

رسانک/ اسماعیل حسین‌ زهی، عضو مجلس ایران ضمن اشاره به فقدان آب آشامیدنی سالم در روستاها و حتی شهرهای بزرگ استان بلوچستان و سیستان، گفت: نزدیک به دو دهه است که استان به دلیل بارندگی‌های کم از خط قرمز خشکسالی هم عبور کرده و آب این منطقه به لحاظ کمی و کیفی در وضعیت بحرانی قرار دارد.

وی ضمن اینکه عدم نصب کنتور هوشمند و برداشت کم آب را اجحاف در حق کشاورزان، باغات و کشاورزی منطقه دانست، ادامه داد: اکثر چاه‌های کشاورزی خشک شده‌اند، همچنین آب موجود در برخی مناطق اسیدی و یا ترش است.

حسین‌زهی با بیان اینکه جنوب بلوچستان در خشکسالی محض بسر می‌برد، افزود: در برخی شهرهای استان تنها یک تانکر آب وجود دارد که همان نیز از حیز انتفاع خارج است. اکثر راه‌های روستایی خاکی هستند و اگر یک بار تانکرهای آبرسان به منطقه مراجعه کنند، خراب می‌شود و انجام تعمیرات لازمه چندین روز زمان می‌برد که همین موضوع باعث خالی شدن روستاها از سکنه می شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*