تصاویری از کشته و زخمی شدگان بندر کوهستک توسط نیروهای رژیم

رسانک/ امروز جمعه ۲۲ اسفند ماه ۹۹ در پی تیراندازی نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران به سمت سوختبران و بدنبال آن معترضان به این تیراندازی دستکم دو نفر کشته و زخمی شدند.

تا لحظه تنظیم خبر هویت فرد کشته شده “مهدی رئیسی” معروف به شهرسان و راشد ترکمانی که از ناحیه پا زخمی شده، توسط مجموعه رسانک محرز گشته است.

نیروهای نظامی و امنیتی سایر شهرهای نزدیک برای سرکوب معترضان وارد شهر شده اند و جو امنیتی شدیدی در بندر کوهستک برقرار شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*