کشتار سوختبران بلوچ و تلاش حاکمیت بر کوچک شماردن جنایت سپاه

رسانک/ ویدیو مربوط جلسه و نشست برخی از علما و سران طوایف بلوچ با استاندار؛ جانشین نماینده علی خامنه ای در بلوچستان، فرمانده سپاه؛ دادستان نظامی استان؛ معاون امنیتی و سیاسی و برخی دیگر از مسئولین استان بلوچستان و سیستان در دُزاپ (زاهدان) است.

 در این ویدئو تکرار مکررات و انکار حقایق کشتار سوختبران بلوچ از سوی مسئولان و برخی اجیر شدگان رژیم برای ملت بلوچ آشکار است. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*