کمبود مرغ در شهرستان واش (خاش)

به گزارش رسانک، نایاب شدن مرغ در شهرستان واش باعث بوجود آمدن صف های طولانی شده است. 

عدم مدیریت صحیح و توزیع مرغ باعث شده بازار فروش مرغ در خاش چندنرخی شود و همین امر مردم را به صف های طولانی کشانده است. 

این در حالی است که ادامه اپیدمی ویروس کرونا می تواند مشکلات جدی بوجود بیاورد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*