تهدید شهروند انتقاد کننده از دادستانی ریگان توسط نیروهای امنیتی

به گزارش رسانک به نقل از کمپین فعالین بلوچ، «عزیزالله برالی» (رخشانی) اهل ریگان که روز دوشنبه ۱۱ اسفند ماه ۹۹ با تیراندازی ماموران انتظامی از ناحیه دست زخمی شده و ویدیویی از خود در رابطه با تیراندازی های بی ضابطه منتشر کرده بود، توسط ارگان های امنیتی تهدید شد.

عزیزالله یک کارگر ساختمانی است که روز دوشنبه ماموران انتظامی که در حال تعقیب یک خودروی دیگر بوده اقدام به تیراندازی در محلی که شلوغ بوده کردند که وی از ناحیه دست زخمی و ماموران متواری شدند.

عزیزالله پس از زخمی شدن ویدیویی از وضعیت وخیم خود از بیمارستان و در انتقاد از دادستانی و تیراندازی بی ضابطه ماموران انتظامی انتقاد و مطالبه گری کرده و خبر از طرح شکایت ماموران انتظامی داده بود.

ماموران امنیتی پس از مشاهده ویدیو در فضای مجازی و طرح شکایت توسط او، به بیمارستانی که وی بستری بوده رفتند و او را تهدید به پرونده سازی و عدم اجازه انتقال به بیمارستان دیگر جهت مداوا کردند.

به گفته منابع مطلع به گزارشگر کمپین، عزیز الله هم اکنون تحت مراقبت نیروهای امنیتی در بیمارستان است و به بستگان او اجازه عیادت و انتقال به بیمارستان دیگر جهت مداوا نیز نمی دهند.

پزشک معالج وی نیز از جراحت وارد شده به دست او ابراز نگرانی کرده و خبر از قطع دست  او داده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*