مصادره زمین های مردم در چهبار توسط بنیاد مستضعفان

به گزارش رسانک، جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست تغییر بافت جمعیتی در سواحل بلوچستان، زمین های مردم در محله خمینی آباد جنب مقبره غلام رسول را مصادره کرده است.

در چند سال اخیر و پس از آنکه تنها بندر اقیانوسی اقلیم بلوچستان ، چهبار از تحریم های ایالات متحده آمریکا مصون ماند، توجهات مقامات جمهوری اسلامی به بلوچستان افزیش یافته و اقدام به تصرف زمین های آبا و اجدادی ساکنان سواحل بلوچستان کرده اند. 

لازم به ذکر است که در موارد زیادی نیز مسئولین حکومتی اقدام به تخریب منازل شهروندان بلوچ کرده اند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*