تلاش حاکمیت برای تصرف سواحل بلوچستان/ سهم مردم بلوچ؛ صفر

رسانک/ بلوچستان سرزمینی است که از نظر موقعیت استراتژیک در دنیا بی همتا است.

 این سرزمین از خشکی برای تجارت و تبادل کالا میتواند به پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و کشورهای دیگر در این حوزه جغرافیایی؛ روسیه و کشورهای اروپا از یک سو و از سوی دیگر به ترکیه و عراق و دیگر کشورها در خاورمیانه و از ساحل و راه آبی به کشورهای عربی، هند، چین و تمام کشورهای جنوب شرق و شرق آسیا و کشورهای آفریقایی وصل شود. 

از نظر نظامی با قرار گرفتن در مسیر آبی انتقال انرژی به دنیا برای به حرکت در آوردن موتور صنعتی کشورها قرار گرفته است. 

در صورت هرگونه اخلال در ارسال نفت از کشورهای صادرکننده انرژی به توقف چرخ کارخانه ها و تولید در همه کشور های دنیا منجر میشود که بیکاری و فقر را در جهان دامن میزند. بیکاری و فقر در دنیا خود میتواند جنگ، شورش و ناآرامی های بنیان برافکن دیگر را دامن زند. 

مردم در بلوچستان با این موقعیت نظامی، تجاری، بنادر و سواحل طولانی با داشتن معادن بیشمار از اولین روز انتقال حاکمیت این سرزمین به مرکز در ایران روز به روز بیشتر به حاشیه رانده شده اند.

بلوچستان، با گسترش ارتباطات، آموزش عالی تخصصی و اقتصاد در ارتباط بصورت سيستماتيک و برنامه ریزی شده در پایین ترین حد نگاه داشته شده است. این برنامه برای آن صورت گرفته تا برای تصاحب سرزمین بلوچستان مقاومت جدی از سوی ملت بلوچ صورت نگیرد.

 با انتقال تدریجی غیربومیان به بلوچستان در زمان حکومت پهلوی ها و نظام اسلامی زمینه بهم زدن بافت جمعیتی را به کمک ترویج و نهادینه کردن زبان فارسی فراهم آورده اند.

اکنون با گسترش و سرعت ارتباطات، دانش و فناوری جمهوری اسلامی میخواهد با تقسیم بلوچستان و شهرک سازی و اسکان ملیونها غیربومی در بلوچستان مردم منطقه را در سرزمین خود به اقلیت در آورده و منطقه را به تصاحب مالکانه در آورد. 

مردم بلوچ که از نظر علمی و اقتصادی در پایین ترین سطح نگاه داشته شده اند با تبعیض عامدانه و زندگی امنیتی در زیر تیغ سرنیزه نمیتوانند در جامعه ای با غیربومیان که حمایت دولتی میشوند رقابت کنند و به حاشیه رانده میشوند.

 بنا به ادعای نظام هشتاد درصد مردم بلوچ در زیر خط فقر زندگی میکنند. واقعیت اینست مردمی که در زیر خط فقر زندگی میکنند حداقل هایی برای زندگی دارند ولی مردم بلوچ از این حداقل ها هم محرومند و در لجنزار فقر و نیستی برای نابودی سوق داده شده اند.

تنها راه برای بودن و زنده ماندن، رسیدن به حق حاکمیتی است که سرنیزه پهلوی  اول آنرا از بلوچها ستانده و رژیم جمهوری اسلامی نیز دنباله رو آن سیاست است. 

(توضیح ویدئو: عبدالرحیم کردی مديرعامل منطقه آزاد چهبار در تلویزیون ایران از پتانسیل های سواحل بلوچستان می گوید.) 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*