پست بلقیس سلیمانی از نویسندگان ایران

رسانک/ سرمایه های مردم ایران در خارج صرف این و آن میشوند و مردم در داخل مشغول سوختبری و کولبری هستند.

از هنرمند و نویسنده و بازیگر و بازاری و… همه و همه برای اعتراض به جمهوری اسلامی و سیاست های ننگین‌اش به خیابان‌ها می آییم.

لطفاً این پیام را منتشر کنید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*