می کُشند و دروغ می گویند

رسانک/ استاندار ضد بلوچ ،احمدعلی موهبتی و مقامات قضایی استان بلوچستان و سیستان با کامل وقاحت دروغ می گویند و خجالت هم نمی کشند.

ویدئویی از انتقال یکی از زخمی شدگان جنایت سپاه پاسداران در مرز منطقه بم پشت شستون (سراوان) در تاریخ ۴ اسفند ۹۹.

اکنون اتحاد و همبستگی مردم در بلوچستان و سایر استان های ایران در سقوط دیکتاتوری جمهوری اسلامی ضرورت کار است.

همه ساعت شش عصر در میادین شهرهای خودمان حاضر می شویم.

منتشر کنید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*