خبر

فراخوان اعتراضات سراسری

#ارسالی رسانک/ هموطن بپاخیز فردا نوبت تو خواهد آمد. مطمئن باشید پس از سرکوب مردم بلوچستان، سرکوب همه ایران به صورت وحشتناک تری انجام خواهد شد.  لطفا منتشر کنید. 

خبر

انتقال برخی از زخمی های جنایت سپاه پاسداران در بیمارستان های شرق بلوچستان (پاکستان)

رسانک/ ثناالله بلوچ نماینده بلوچ در مجلس پاکستان با انتشار یک ویدئو پرده ای دیگر از جنایات نیروهای سپاه پاسداران را برداشت. در این ویدئو، این نماینده بلوچ به دیدار …..ادامه خبر