نیاز فوری بلوچستان به حمایت عملی مردم ایران

رسانک/ مردم بلوچ انتظار دارند کلان شهرهای ایران در حمایت از قیام بلوچستان سرازیر خیابان‌ها شوند. 

ای مردم ایران، فراموش نکنید که بلوچستان آخری نقطه از ایران بود که در اعتراضات آبان سال ۹۸ سرکوب شد. 

بلوچ ها آنقدر مقاومت کردند که رژیم یک ماه بعد از سایر شهرهای ایران، اینترنت را وصل کرد. 

این مردم اکنون به حمایت عملی شما نیاز دارند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*