حمایت مردم در خیابان های نروژ از اعتراضات مردمی در بلوچستان/ مردم داخل ایران کجایید؟

رسانک/ مردم در نروژ در حمایت از اعتراضات مردمی بلوچستان به خیابان آمدند اما از تهران و اصفهان و شیراز و سایر شهرها خبری نیست. 

این سکوت تضمین کننده تداوم عمر جمهوری اسلامی است. 

معترضان در نروژ با در دست داشتن پلاکارد از شهدای سوختبر حمایت خود را در خیابان اعلام کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*