بازتاب اعتراضات مردمی بلوچستان در جهان

رسانک/ خبرگزاری آلمانی دوئچلند فونک نوشت.

پس از مرگ سوختبران، در استان فقیرنشین سیستان و بلوچستان قیام به پا شد

(ترجمه از  آواتودی) 

«منطقه سیستان و بلوچستان یکی از فقیرترین مناطق ایران است»

در جنوب شرقی ایران در مرز با پاکستان بار دیگر درگیری با دولت آغاز شده است.

عده ای به دفتر فرماندار استان سیستان و بلوچستان در شهر سراوان هجوم بردند.

آژانس خبری AP با توجه به اطلاعات خود توانست تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده را تأیید کند. 

گفته میشود این شورش پس از کشته شدن چندین سوخت بر در مز آغاز شده است. 

مقامات ایرانی نیروهای مسلح پاکستان را مقصر دانستند.

استان کویری سیستان و بلوچستان یکی از فقیرترین مناطق ایران است.

ساکنان به طور مکرر و مدام از ظلم و ستم توسط رژیم ایران شکایت می کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*