شهامت مردم بلوچستان در مقابل نیروهای تا دندان مسلح رژیم

رسانک/ امروز مردم بلوچستان در شهرهای مختلف بار دیور شهامت و شجاعت خود را در مقابل نیروهای تا دندان مسلح رژیم جمهوری اسلامی ایران نشان دادند.

اعتراضات مردمی در بلوچستان گسترش یافته و از نقاط دیگر نیز صدای اعتراض بلند شده است.

در این میان سکوت نمایندگان بلوچ در مجلس ایران لکه ننگی است که مطمئنا تاریخ آن را فراموش نخواهد کرد.

سخنان مسعود رئیسی فعال حقوق بشر و مدیر کانال خبری #رسانک را در مصاحبه با تلویزیون کلمه ببینید. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*