اعلام حمایت حشمت اله طبرزدی از قیام مردم غیور شستون

رسانک/ حشمت الله طبرزدی فعال سیاسی ایران: قیام سراوان (شستون) یک حرکت قانونی و دموکراتیک از سوی یک ملت ستمدیده در برابر ستم و سرکوب بی حد یک حکومت فاشیست و ضد مردمی است که باید حمایت همه جانبه شود. از قیام سراوان پشتیبانی میکنم.

برای خونخواهی و رهایی از بردگی، سراسر جغرافیای ایران و فعالان سیاسی در حال پیوستن به مردم غیور شستون هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*