تخلف آشکار در شهرستان سرباز و سکوت مسئولان امر!

#ارسالی 

آیا مسئولان شهرستان هیچ وظیفه‌ای در احقاق حقوق مردم این شهرستان ندارند؟ 

زمستان طاقت فرسا، فقر و بیکاری، افزایش قیمت و گرانی، تخلف آشکار فروشندگی و تعاونی های عشایری بابت توزیع نفت سفید به مردم و در عین حال سکوت عجیب مسئولان شهرستان و شرکت نفت جای سوال دارد. 

کسر سهیمه صد لیتری نفت سفید توسط فروشندگی های شهرستان سرباز و توزیع شصت الی هشتاد لیتری به مردم تخلفی آشکار است که مسئولان شهرستان تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده اند. 

برخی از این فروشندگی و تعاونی ها از تحویل نفت به شهروندان خودداری می کنند تا مردم برای جلوگیری از سوخت شدن سهیمه شان آن را به خود شعبه دار با قیمت نازل و لیتر کمتر بفروشند و از این طریق تمام و کمال نفت سفید نصیب فروشندگی و تعاونی های متخلف شود. 

مردم مظلوم شهرستان به خاطر اینکه بتوانند منازل خود را گرم کنند باید علاوه بر انتظار و دریافت، منت مسئول شعبه و کارگر را هم بکشند چرا که اگر سهیمه صد لیتر نفت را خواهان باشند تا آخر زمستان باید در نوبت دریافت سهمیه نفت شان باشند.

مشکل و تخلفی که اگر مسئولان شهرستان از جمله فرمانداری، اداره صمت و شرکت نفت کمی تدبیر داشته باشند می توانند جلوی آن را گرفته و علاوه آن را به تخلفات گزارش داده تا با مفسدان و قاچاقچی های اصلی که فروشندگان رسمی و شعبه داران البته با همکاری برخی از کارمندان شرکت نفت هستند با آنها برخورد جدی شود. 

اگر مسئولان دولتی تدبیر داشتند اجازه نمی دادند که شعبه داران نفت سفید این گونه به مردم زور بگویند و با بدترین ادبیات با شهروندان حرف بزنند، خودشان در این ماجرا سهیم هستند و به نوعی کوتاهی از خودشان هم هست زیرا سکوت کرده و چشم بر واقعیت ها بسته اند. 

 شرکت نفت بر روی فروشندگی های خود نظارت کامل را ندارد و شاهد کوتاهی در عملکرد و برخورد زننده آنها با شهروندان هستیم که اعلام شود و هر چه سریعتر این موضوع را برطرف کنند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*