اعتراض کارگران راسک به عدم پرداخت حداقل حقوق‌ کار/ صنوف بیشتر از یک میلیون تومان حقوق نمی‌دهند

به گزارش رسانک، تعدادی از کارگران شهرستان راسک به عدم پرداخت حداقل حقوق کار در واحدهای صنفی این شهرستان اعتراض کردند.

به گفته این کارگران، صنوف شهرستان راسک بیشتر از یک میلیون تومان به کارگران حقوق نمی‌دهند.

یکی از این کارگران گفت: ”آیا این انصاف است کارگر با این گرما ۵۰ درجه تابستان و در این روزهای کرونایی بدون تعطیلی در بعضی صنوف نظیر نانوایی، جایگاه سوخت بنزین، سیلندر پرکنی‌ها و … مرتب سر کار برود و حداقل حقوق و مزایای قانون کار را هم نگیرد.“

وی افزود: ”با مراجعه چندین بار به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان راسک به ما می‌گویند: «زور ما به کارفرمایان شهرستان نمی‌رسد.» امیدواریم که صدای کارگران را به مدیرکل رسانیده شود تا شاید کارگران به حق خود برسند.“

عبدالله اشکانی رئیس اداره کار شهرستان راسک گفته است: ”عدم پرداخت حداقل حقوق کار را تایید می‌کنم اما کارگران تاکنون از ترس پیمانکاران نتوانستند رسماً شکایت کنند. ما به سبب وظیفه ذاتی خود مدتی این موضوع را سف و سخت گرفتیم که متاسفانه منجر به تعطیلی کامل برخی صنوف و کارگاه‌ها و اخراج تمام کارگران از سوی کارفرما شد.“

وی افزوده است: ”کارفرمایان مکرر به ما اعلام می‌کنند برای ما صرفه اقتصادی ندارد که بیشتر از یک میلیون تومان حقوق بدهیم و زمانی که فشار می‌آوریم کل کارگاه را تعطیل می‌کنند و می‌گویند دیگر قادر به ادامه کار نیستیم.“

سیاست های مداخله جویانه رژیم جمهوری اسلامی ایران که باعث تحریم های گسترده شده وضعیت اقتصادی مردم را از هم پاشیده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*