پلمپ کردن یک آرایشگاه مردانه در پهره به بهانه رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۴ دی ماه ۹۹ نیروهای شبکه بهداشت و درمان پهره یک آرایشگاه مردانه در تقاطع خمینی و ابوذر را به بهانه عدم رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی پلمپ کردند.

یک منبع آگاه در این باره به رسانک گفت: “در این آرایشگاه سه نفر مشغول به کار بودند که با این اقدام الآن سه خانواده نگران وضعیت معیشت خود در روزهای آینده هستند.”

این منبع افزود: “پلمپ آرایشگاه در حالی صورت گرفته که من از آنها در رابطه با کثیفی و فاضلاب رها شده در جدول روبروی محل کار پرسیده ام که نتوانسته اند پاسخی بدهند.”

گفتنی است که پلمپ محل کسب ها در دوره همه گیری ویروس کرونا در بلوچستان شدت یافته و این در حالی است که از سوی ادارات دولتی و مسئولان بهداشتی هیچگونه خدماتی در سطح شهر برای مردم در نظر گرفته نشده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*