تخریب منازل مسکونی مردم بلوچ در دُزاپ

به گزارش رسانک، روز سه شنبه ۲ دی ماه ۹۹ شهرداری دزاپ با همکاری نیروهای نظامی اقدام به تخریب منازل شهروندان بلوچ در یکی از مناطق شهر کردند.

این اقدام در حالی صورت گرفته که این شهروندان سالهاست در این محل سکونت داشته و حتی برخی امتیازات همچون برق و آب را برای منازل خود گرفته اند.

در ماه‌های اخیر رژیم جمهوری اسلامی ایران در شهرهای مختلف بلوچستان اقدام به تخریب منازل بلوچ ها کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*