صدور برخی احکام متهمان پرونده تجاوز به دختران در پهره

به گزارش رسانک، به گفته دادستان عمومی و انقلاب پهره برخی احکام متهمان پرونده موسوم به متجاوزان به دختران این شهرستان صادر شده است.

سعید راشکی دادستان عمومی و انقلاب پهره گفته است: ”متهمان این پرونده از حیث اتهام مشارکت در زنای به عنف به اعدام و مشارکت در آدم ربایی به ۱۵ سال حبس و از حیث سرقت ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و رد مال و پرداخت دیه، از حیث حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز به ۵ سال حبس مطابق رای اولیه صادره از دادگاه کیفری یک پهره محکوم شده اند که دیوان عالی کشور رای صادره را به علت نقص تحقیقات نقض کرده و در شعبه هم عرض در حال رسیدگی است.“

دادستان عمومی و انقلاب پهره در ادامه گفته است: ”از حیث اتهام مشارکت در تهیه فیلم از شاکیان و وسیله تهدید قرار دادن فیلم مزبور، هر کدام از متهمان به ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده اند که رای صادره در دادگاه تجدید نظر استان تایید شده است.“

وی افزوده است: ”از حیث جرایم مطرح شده در این پرونده به هیچ کدام از متهمان یک روز مرخصی اعطا نشده و کماکان در حال تحمل حبس هستند.“

با وجود ادعای سعید راشکی، اخیرا گزارش هایی از آزادی با وثیقه متجاوزین منتشر شده بود.

در ۲۵ خرداد ماه سال ۹۷، مولوی طیب ملازهی امام جمعه مسجد نور پهره از وجود یک باند تجاوز کار در این شهر خبر داده بود.

به گفته مولوی طیب ملازهی، پدر یکی از دختران که به وی تجاوز شده شکایتش را پیش او آورده و پس از پیگیری، فرد متجاوز بازداشت و به وجود یک باند با ۴۱ فقره تجاوز به دختران در سطح شهر پهره خبر داده و داودی فرماندار سابق پهره بازداشت یک فرد متجاوز و این باند را تایید کرده بود.

این خبر باعث تجمعات گسترده در شهر پهره شد و بسیاری از جوانان بلوچ که خواستار دستگیری و محاکمه افراد متجاوز شده بودند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*