بی‌خیالی جهاد کشاورزی و نشان ندادن واکنش به اعتراضات کشاورزان این قشر را به کلی ناامید کرده. بادمجان دست دلال کیلو ۵۰۰ تومان، دست مردم کیلو ۶ هزار تومان است.

کشاورزان بادمجان‌ها را بخاطر وجود دلال ها و قیمت پایین جلوی شترها یا در خیابان ریختند. آن‌ها می‌گویند هر کیلو بادمجان برای‌شان ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان هزینه دارد اما دلال آن را کیلویی ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان می‌خرد! از آن طرف بادمجان در بازار کیلو ۶ هزار تومان به مردم فروخته می‌شود!

بی‌خیالی و بی‌برنامگی مسئولان جهاد کشاورزی، هر روز باعث چاق‌تر شدن جیب دلالان و کوچک‌تر شدن سفره کشاورزان می‌شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*