تبعیض آموزش و پرورش در حق نخبگان بلوچ

به گزارش رسانک ، آموزش و پرورش استان بلوچستان و سیستان، در اقدامی عجیب از جذب و استخدام نخبه بلوچ اهل شهرستان شستون ممانعت کرده و یک غیربومی را جایگزین و استخدام کرده است.

این تبعیض علنی آموزش و پرورش در حق مردم بلوچ در حالی صورت گرفته که این نخبه بلوچ دارای رتبه های برتر در آزمون استخدامی بوده است.

خانم ط_وکیلی یکی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش با حد نصاب ۴۰ و کسب نمره ۵۵ در سطح استان موفق شد و توانست در جایگاه برتر قرار بگیرد.

اداره کل آموزش و پرورش بلوچستان و سیستان با جفای بزرگ در حق مردم بلوچ، به جای جذب این دختر بومی با استعداد، یک نیروی غیربومی را به جای وی انتخاب و استخدام کرده است.

در حالی که این فارغ التحصیل با معدل ۱۷ دانشگاه دولتی بیکار و خانه نشین است.

خانم وکیلی از روستای کوهک شهرستان شستون و یکی از مرزی ترین روستاهای استان موفق به کسب چنین رتبه ای شده است.

فعالین مدنی و رسانه ای بلوچ ضمن انتقاد شدید نسبت به این ظلم بزرگ و تبعیض گسترده و علنی، خواستار پاسخگویی هر چه سریع تر آموزش و پرورش بلوچستان و سیستان و عدم سکوت فرهنگیان بلوچ در مورد این موضوع شدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*