نگاه امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران به بلوچستان

رسانک/ موقعیت استراتژیک و مهم بلوچستان سبب شده تا “دولت پنهان این روزها در ایران” یعنی سپاه پاسداران از سال ۱۳۸۸ مسئول تامین امنیت استان بلوچستان و سیستان بشود که همین امر رژیم را بر آن داشته تا با استفاده از نیروهای افراطی و تندرو  و البته نزدیک به ارگان های امنیتی داخل استان، بلوچستان را بار دیگر تقسیم کند.

ملت بلوچ از تقسيم بلوچستان توسط حاکمیت ایران تجربه های تلخی دارد. از مناطق ملحق شده به استان کرمان گرفته تا مناطق واگذار شده به استان هرمزگان؛ همگی تجربیات تلخی هستند که نه تنها باعث توسعه منطقه ای نشده بلکه وضعیت معیشتی ساکنان این مناطق بلوچ نشین به مراتب بدتر از سرزمین مادر (بلوچستان کنونی) میباشد.

این تصمیم ضدهویتی در حالی به سوی اجرایی شدن می رود که رژیم جمهوری اسلامی ایران با طرح های مشابهی همچون آمایش جمعیتی و تصرف سواحل بلوچستان موسوم به توسعه سواحل مکران در صدد نفوذ و کنترل بیشتر بر اقلیم بلوچستان و ذخایر طبیعی آن میباشد.

سیاست های پنهان و مرموز جمهوری اسلامی باعث شده تا مردم بلوچستان نسبت به طرح های موجود به درستی بدبین باشند و خواستار صرف بودجه های اینچنینی در مقولات مهمی همچون آموزش و توسعه واقعی شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*