سوختبران بلوچ قاچاقچی نیستند

رسانک/ رسانه‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران همواره در تلاش برای قاچاقچی معرفی کردن سوختبران بلوچ بوده و هستند.

در سفر اخیر رئیس مجلس ایران، آقای قالیباف صدا و سیمای ایران به کرات سوختبران بلوچ را قاچاقچی خواند.

این در حالی است که سوختبران بلوچ به ناچار به سوی این شغل خطرناک روی آورده اند. شهروندانی که در غیاب حمایت رژیم ایران و نیز نبود اشتغال و منابع درآمدی دیگر مجبور شده اند برای پیدا کردن لقمه ای سوختبری کنند.

در این میان اما مطالبه مردم آشار ستودنی بوده و در مقابل عضو مجلس ایران آقای عبدالناصر درخشان با شجاعت تمام می گویند: ما قاچاقچی نیستیم و اکنون که دو هفته از مسدود کردن مرز توسط سپاه پاسداران می گذرد، نه تنها سوختبران بلکه تعمیرکار، صافکار، مغازه دار، کارگران و…. بیکار شده اند زیرا تمام معیشت این مردم به مرز وابسته است.

در مقابل ضعف نماینده مجلس کاملا مشهود است که توانایی پاسخگویی به این مطالبه کوچک را نداشته و درصدد به حاشیه راندن گفتگو میباشد.

سالانه شهروندان بسیاری در جاده های بلوچستان، یا بدلیل تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و یا مخاطرات دیگری همچون تصادف و واژگونی متضرر زیان های جانی و مالی می شوند که رژیم جمهوری اسلامی ایران را می توان ریشه اصلی این معضلات دانست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*