ما انترنت نداریم

‏شهاب گمشاد‌زهی دانش‌آموز کلاس دهم از روستای قادرآباد در ⁧ بلوچستان و سیستان، نگران درسش است و می‌گوید اینترنتی نداریم که مجازی درس بخوانیم.

شنیده‌بودند که مسئولی می‌آید و به این شکل به استقبالش رفتند که صدای‌شان شنیده شود.

این دانش‌آموز تنها فرد محروم از تحصیل در دوران کرونا نیست. صدها هزار دانش‌آموز ایرانی دسترسی به موبایل یا اینترنت ندارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*