زنده گیری یک سر بچه تمساح در شهرستان راسک

به گزارش رسانک به نقل از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان راسک یک سر بچه تمساح توسط اهالی روستای هوت آباد راسک زنده گیری شد.

آقای عمران ملک رئیسی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان راسک با بیان این خبر افزود: باجاری شدن آب در برکه ها و رودخانه ها و احتمال انتقال تمساح از طریق این آبراه ها، یک سر تمساح پوزه کوتاه نابالغ در روستای هوت آباد از توابع شهرستان راسک توسط اهالی مشاهده شد که پس از اطلاع به محیط زیست منطقه زنده گیری شد.

این بچه تمساح پس از معاینات اولیه به مرکز پرورش و نگهداری گاندو واقع در ریکوکش منتقل شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*