فوت یک بیمار کووید ۱۹ در شهرستان گِه(نیکشهر)

به گزارش رسانک یک بیمار مثبت کووید ۱۹ در روستایی از بخش چاهان، شهرستان گِه فوت کرده است.

در حالی فوت این شخص به علت بیماری کووید ۱۹ گزارش میشود که دولت همه بلوچستان را منطقه سفید اعلام کرده است و مدارس باز شده اند.

رسانک برای حفظ حریم خصوصی خانواده ها، هویت شخص فوت شده را اعلام نمیکند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*