جان ميليونها دانش آموز و معلم در خطر است!

بنا به تصميم دولت، مدارس از ١۵ شهريور بازگشايی شده و بيش از ١۵ ميليون دانشآموز و ١/۵ ميليون آموزگار بايد راهی مدارس شوند.
مدارس ايران در حالی بازگشايی میشوند که بنابر آخرين گزارش رسمی وزارت بهداشت، ٢٨ استان کشور در وضعيت قرمز و هشدار قرار دارند و اوضاع در ٩٩ شهرستان نيز وخيم و قرمز است. همزمان سازمان نظام پزشکی در نامهای از ستاد ملی مبارزه با کرونا خواسته برای حفظ جان ميليونها دانشآموز، از بازگشايی مدارس جلوگيری کند. در اين نامه، رئيس سازمان نظام پزشکی کشور بر اين نکته تاکيد کرده که دستور وزير آموزش و پرورش مبنی بر بازگشايی مدارس از ١۵ شهريور، به منزله «به خطر انداختن جان ميليونها دانشآموز و آموزگار و خانوادههای ايشان و دخالت در کارشناسی تخصصی نحوه مقابله و مبارزه با بيماری از سوی مسئولان غيرمرتبط با امور بهداشتی» است که میتواند «در کمترين فاصله زمانی به يک فاجعه انسانی تبديل شود.«.

در کنار نامه نظام پزشکی، کانون صنفی معلمان نيز طی اطلاعيهای به «بازگشايی زود هنگام و عجولانه مدارس» اعتراض کرده و در مورد عواقب آن هشدار داده است. در اين اطلاعيه ضمن اشاره به دستور العمل وزارت آموزش و پرورش در مورد چگونگی گشايش مدارس، به کمبودهای عديده مدارس در کاربست اين دستورالعمل و فقدان امکانات لازم، از معلم گرفته تا امکانات بهداشتی، « نبود صابون مايع، نبود مواد شوينده بهداشتی برای ضدعفونی کردن سرويسهای بهداشتی و کلاسها، تهويه نامناسب کلاسها و کارگاهها و از همه مهمتر فقر مالی خانوادهها در تهيه لوازمی چون ماسک و دستکش و ژل ضدعفونی برای فرزندان خود»، کمبود امکانات آموزشی و در نهايت به خطر انداختن جان دانشآموزان و معلمان تاکيد شده است .

عليرغم همه اين هشدارها بر طبق دستور وزارت آموزش و پرورش مدارس در روز شنبه ١۵ شهريور میبايست بازگشائی شوند. مدارس باز شدند ولی بسياری از خانوادهها در نگرانی از وضعيت نامناسب بهداشتی در مدارس، از فرستادن فرزندان خود به مدرسه خودداری کردند. اعتراضات به حدی بود که روحانی در روز بازگشائی مدارس اعلام کرد که اجباری برای حضور فيزيکی دانشآموزان در مدارس نيست و گفت که: «اگر مسؤلان بهداشتی يا مردم نگرانیهايی دارند بايد برطرف شود. ما نمیخواهيم افراد را با دستبند به مدرسه بياوريم.» و خواست که دانش آموزان از فضای مجازی درس را دنبال کنند .

حکومت اصرار دارد تا با بازگشائی مدارس چنين وانمود کند که اوضاع آرام است و دولت به وظيفه خود عمل میکند. اما اين بار نيز بين تبليغات دروغين دولت و وجود مشکلات و معضلات ملموس و لاينحل در جامعه چنان شکافی است که کمتر کسی اينگونه ادعاهای تبليغاتی را باور میکند و به همين دليل نيز عملا جامعه در مقابل آن از خود واکنش نشان میدهد و با سياستهای حکومت اسلامی مقابله میکند.
اين بار صدای اعتراض مردم در هر گوشه و کنار ايران به سياست بازگشائی زود هنگام مدارس بلند شده و ناتوانی حکومت در پاسخگوئی به نيازهای مردم و معضلات جامعه بيش از پيش آشکار ساخت.

درد وقتی عميقتر میشود که میدانند و میدانيم که بعلت ترس رژيم از گسترش ارتباطات
زيرساختهای اينترنيت به دليل فيلترنيگ و همچنين عدم سرمايهگذاریهای لازم نه تنها
توانايی جوابگوئی آموزش مجازی را نداشته، بلکه حتی بسياری از مناطق ايران اصولا به اينترنيت مناسب دسترسی ندارند. علاوه بر اين طبق اعلام آمار رسمی، به دليل فقر گستردە در جامعه ايران ٣ ميليون دانشآموز امکان داشتن “موبايل هوشمند”، “تابلت” يا “لپتاب” را ندارند.
همزمان با آن طبق گفته کارشناسان امنيت سايبری نرم افزاری که برای آموزش مجازی طراحی شده است برای تجسس در موبايل کاربران استفاده میشود. در يک کلام شرايط کنونی ايران به صورتی است که نه امکان آموزش حضوری وجود دارد و نه امکان آموزش مجازی .
از اواسط بهار امسال شيوع ويروس کرونا در ايران ابعاد وسيعی پيدا کرده و حتی آمار مديريت شده دولتی هم نشان از شيوع وسيع اين بيماری و ناتوانی حکومت در کنترل آن و حفظ جان مردم دارد .
به گفتهی سيما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، بر اساس آخرين اطلاعات کرونا در کشور، استانهای تهران، مازندران، گيلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربايجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، يزد، زنجان و قزوين در وضعيت قرمز قرار دارند و همچنين استانهای آذربايجان غربی، البرز، فارس، لرستان، هرمزگان، اردبيل، بوشهر، کرمانشاه، کهگيلويه و بويراحمد، خراسان جنوبی، مرکزی، ايلام، چهارمحال و بختياری، گلستان و خوزستان در وضعيت هشدار قرار دارند.
اين گفته بدين معناست که تقريبا تمام ايران را شامل میشود و در چنين وضعيتی دولت اصرار دارد که مردم فرزندانشان را به مدرسه به فرستند. آن هم در شرائطی که مسئولين دولتی قادر به تامين امکانات ايمنی لازم برای رعايت پروتکلهای بهداشتی در مدارس نيستند .
ما ضمن ابراز نگرانی شديد خود از شرايط بازگشايی مدارس و بازهم به خطر انداختن جان و سلامتی ميليونها دانش اموز و معلم وخانوادههای آنها و به عبارت روشنتر ميليونها نفر در سراسر ايران، از مردم میخواهيم که با تشکيل شورای والدين و معلمان در هر مدرسه، با هوشياری کامل و پيش از فرستادن فرزندان خود به سر کلاس درس از امکانات بهداشتی و توانايی مدرسه در رعايت پروتکلهای بهداشتی اطمينان حاصل کرده و در صورت فقدان شرائط لازم، از فرستادن فرزندان خود به مراکز آموزشی خودداری کنند. دولت روحانی و در حقيقت کليت نظام اسلامی مسئول آموزش فرزندان اين کشور است و مسئول حفظ سلامت آنها در محيط های آموزشی است.
امروزه ناتوانی جمهوری اسلامی در تمامی عرصه های اجتماعی، سياسی و اقتصادی و انزوای کامل نظام در داخل و خارج محل اختلاف اپوزيسيون نيست، جمهوری اسلامی بايد برود! بلکه مسئله بر سر چگونگی رهائی و نجات مردم و جامعه از اين وضعيت اسفبار سياسی -اجتماعی است، که جمهوری اسلامی ايجاد کرده است.
ما امضاءگنندگان اين بيانيه ضمن ابراز نگرانی شديد خود از گسترش اپيدمی کرونا در ايران و خطرات بسيار گسترده جانی و مالی برای عموم مردم و به ويژه اقشار گسترده تهيدست، سالمندان، بازنشستگان، کارگران و جويندگان کار و بیخانمانان و كارتون خوابان و… بر اين باوريم که بازگشايی مدارس در حقيقت ادامه سياستها و اقدامات بیخردانه و زيان آوری است که رژيم جمهوری اسلامی در چهل ودو سال گذشته انجام داده است، اين بار اما در اين شرايط حساس که در اثر گسترش اپيدمی کرونا هزاران نفر کشته شده و ميليونها خانواده به ورطه فقر و درماندگی و ورشکستگی گسيل داده شده اند، اين قرعه به نام ميليونها دانش آموز و معلم و خانوادههای آنها افتاده است .
وظيفه ماست که اين بار دانش آموزان ومعلمان و خانوادههای آنها را تنها نگذاريم و از اين همه امکانات گسترده جهانی برای پشتيبانی از مبارزات و مقاومتهای آنها در برابر نظام جهل و خرافات، فساد و سرکوب ياری رسانيم و افکار عمومی جهان را متوجه اين فريادها کنيم!
عامل و مسئول کليه اين نارسائیها و بیعدالتیها رژيم جمهوری اسلامی است !
ما برای سرنگونیاش و ايجاد روابطی انسانی، مناسباتی عدالتمدار با ساختاری استوار بر يک نظام جمهوری فدرال پارلمانی فعاليت میکنيم و دست همه آزاديخواهان را در پشتيبانی از مبارزات عادلانه و آزاديخواهانه مردمان ايران برای جامعهای آزاد و آباد و دنيائی بهتر بدون رژيم جمهوری اسلامی می فشاريم!

سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی
کنگره مليتهای ايران فدرال
شورای دموکراسی خواهان
همبستگی برای آزادی و برابری در ايران

٢٠٢٠ سپتامبر ١٢ – ١٣٩٩ شهريور ٢٢ شنبه

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*