کشته شدن دو برادر توسط نیروی انتظامی در شهر پهره

به گزارش رسانک امروز ۲۴ شهریور ماه ۹۹ دو برادر به نامهای علی و حبیب بامری در شهر پهره توسط نیروی انتظامی کشته شدند.

به گزارش منابع محلی در فلکه ارتش شهر پهره پس از حمله نیروهای امنیتی به خودروهای این دو برادر و تیراندازی مستقیم آنها را کشته اند.

از سوی مقامات امنیتی ادعا میشود که این دو خودرو حامل بار مواد مخدر بوده اند.

در بلوچستان بدلیل نبود کار و مشکلات اقتصادی جوانان بسیاری مجبورند بالاجبار تن به شغل های خطرناکی مثل سوختبری و حمل مواد مخدر بدهند و حکومت بجای حل مشکلات اقتصادی و ایجاد شغل، راه حل آسان یعنی کشتن این جوانان را انتخاب کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*