هجوم کشتی های ترال به سواحل بریس

به گزارش رسانک و به ادعای جامعه صیادی بریس بعد از ممنوعیت صید کشتی های ترال در سواحل جاسک این کشتی ها در سواحل بریس مشاهده شده اند.

به نقل از صیادان محلی این کشتی ها تا هشت مایلی سواحل بریس مشاهده شده اند.

قابل ذکر است که صاحب بسیاری از این کشتی ها خود اداره شیلات اعلام شده است.

نتایج حضور این کشتی ها در منطقه تخریب منابع طبیعی و به تاراج بردن منابع صیادی، که شغل اصلی بسیاری از مردم ساحل نشین بلوچستان است، میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*