احضار حافظ عبدالغفار نقشبندی توسط اداره اطلاعات سپاه

به گزارش رسانک روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه ۹۹ مولوی عبدالغفار نقشبندی به شهر دزاپ احضار و ساعت ها مورد بازجویی اطلاعات سپاه، اطلاعات کشوری و دفتر خامنه ای در استان قرار گرفته است.

مولوی نقشنبدی یکی از فعالان مذهبی، اجتماعی جوان از شهرستان راسک میباشد که بخاطر سخنرانی های انتقادی و بیان مشکلات منطقه همیشه مورد توجه ادارات امنیتی استان بوده است.

قابل ذکر است که حافظ عبدالغفار نقشبندی ۱۹ مرداد ماه ۹۹ هم به دادگاه ویژه روحانیت در مشهد احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*