دعوت برای مشارکت در طوفان توییتری

رسانک/ حمیدالله اربابی فعال در فضای مجازی اهل شهر نیکشهر بلوچستان، ۱۸ ماه است توسط رژیم جمهوری اسلامی ربوده شده است و به همسرش زبیده ملازهی گفته اند خودت همسرت را سربه نیست کرده ای و ما نمیدانیم کجاست!

زبیده ملازهی برای رساندن صدایش از همه وجدانهای بیدار درخواست کمک کرده است. لذا جمعی از فعالان حقوق بشر بلوچ درصدد راه انداختن طوفان توییتری هستند تا صدای او و خانواده اش باشند.

همسر آقای اربابی دلیل ربوده شدن ایشان را اندک فعالیت های ایشان در فضای مجازی پیش بینی کرده است.

ملت بلوچ از حق طلبین و دلسوزان سایر ملل تحت ستم در ایران كه در بند رژیم جمهوری اسلامی ايران هستنند دعوت می کند تا جهت هر چه رسا تر و بلندتر شدن صدای این اعتراض با هشتگ زیر سهمی در این عدالت خواهی داشته باشند.

وعده ما:
چهارشنبه
8 سپتامبر 2020
19 شهريورماه ماہ 99
ساعت شروع:
بوقت ایران 20:00
بوقت اروپای مرکزی 17:30
هشتگ:

حمیدالله اربابی کجاست

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*