پدر ما را به چه جرمی دستگیر کرده اید؟ بگویید پدر ما کجاست؟

فرزندان حمیدالله اربابی فریاد میزنند، بیایید صدای آنها باشیم.

حمیدالله اربابی معروف به عبیدالله، متاهل و پدر چهار فرزند، دو پسر و دو دختر، اول فروردین ماه ۱۳۹۸ توسط ماموران اطلاعات چهبار از منزل خود در روستای نکهچ شهرستان گه دستگیر شد و کماکان از وضعیت وی هیچ خبری در دست نیست.

مامورینی که به منزل ایشان مراجعه کرده بودند خود را از اطلاعات چهبار معرفی میکنند، اما روز بعد و پس از مراجعه خانواده ایشان به اداره اطلاعات چهبار، این اداره از دستگیری ایشان اظهار بی اطلاعی میکند.

خانواده حمیدالله اربابی تحت فشار بوده اند تا درمورد دستگیری ایشان اطلاع رسانی نکرده و اعلام کنند که ایشان به خارج از کشور سفر کرده اند.

خانواده ایشان دلیل انکار دستگیری از سوی اداره اطلاعات چهبار را، احتمال افتادن اتفاقی ناگوار برای حمیدالله اربابی بیان میکنند.

در چند دهه عمر جمهوری اسلامی، ربودن جوانان بلوچ از نقاط مختلف بلوچستان برای ایجاد ترس و وحش در جامعه معمول بوده است.

از همه فعالین و سازمان های حقوق بشری درخواست میشود تا صدای فرزندان اربابی باشند و نگذارند بیش از این صدایشان خفه شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*