نور محمد ربوشه نماینده سابق مجلس فوت کرد

به گزارش رسانک امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۹۹ آقای نورمحمد ربوشه نماینده نظام در ادوار مختلف مجلس بعلت ایست قلبی فوت کردند.

ایشان در دوره های چهارم و ششم نماینده نظام در مجلس جمهوری اسلامی از حوزه انتخابی پهره بودند.

آقای ربوشه در نمایش انتخابات دوره هفتم مجلس هم حضور داشتند که به دلیل تقلب باطل اعلام شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*