خانم شاهینه شاهین، هنرمند و فعال حقوق زنان کشته شد

به گزارش رسانک روز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۹۹ خانم شاهینه شاهین هنرمند، مجری تلویزیون، مدیر مجله دزگهار و فعال حقوق زنان در شهر تربت بلوچستان شرقی کشته شده است.

خانم شاهینه شاهین توسط فردی ناشناس در حالی که بوسیله دو گلوله هدف قرار گرفته بوده است به بیمارستان شهر تربت منتقل شده است که بر اثر جراحات وارده دربیمارستان جان باخته است.

فردی که وی را به بیمارستان منتقل کرده بود با رسیدن پلیس محلی ماشینش را رها و فرار کرده است.

خانم شاهینه شاهین یکی از محدود زنان فعال ، شناخته شده و محبوب بلوچستان بود که عمده فعالیتش در مورد برابری حقوق زنان در بلوچستان بوده است.

سالهاست که بلوچستان شرقی توسط ارتش و اطلاعات پاکستان کنترل و اداره میشود و روزانه شاهد حذف فعالان سیاسی و حقوق بشری هستیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*