برداشت ۷۰ درصدی پسته واش

برداشت پسته در سطح بیش از ۷۰ درصد از ۲۸۰۰ هکتار باغ‌های پسته شهرستان واش به اتمام رسید.

به گزارش رسانک، شهرستان واش سه هزار و ۵۰۰هکتار باغ پسته دارد که کار برداشت محصول از ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار از باغ‌های بارور در هشت واحد ترمینال ضبط پسته در حال انجام است. تولید پسته در شهرستان واش عاملی مهم برای رونق تولید، اشتغال و اقتصاد خانوارها بوده و در کاهش مصرف آب نقش ارزشمندی دارد.

هر سال برداشت پسته در این شهرستان از اوایل شهریور آغاز می‌شود و تا اواخر مهر ادامه دارد. ضمن اینکه پسته تولیدی در شهرستان واش از کیفیت و مرغوبیت بالا و بازار پسندی مناسبی برخوردار است. پیش‌بینی می‌شود امسال سه هزار تن پسته در واش برداشت شود.

کشت پسته در مناطق پشتکوه، دشت آبخوان، گوهرکوه و تمپ شهرستان واش رواج دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*